The 4 Freedoms Library

It takes a nation to protect the nation

Posted by Aeneas Lavinium

 

Pers bericht – Voor onmiddellijke distributie

EDL leiderschap 21 maart 2011

 

Foto Guaramith http://i52.tinypic.com/2j0fbc3.jpg

 

Belangrijke opmerking:

 De Engelse Defence League is geen “extreem rechtse” organisatie en is dat ook nooit geweest. De EDL verwelkomt elke kleur, ras, religie, afkomst, seksuele voorkeur en iedereen die gelooft in onvervreemdbare gelijke rechten voor elk lid van de menselijke familie.

In het verleden hebben veel media kanalen de EDL in de “Extreem Rechtse” hoek geplaatst zonder enig significant bewijs om dat te ondersteunen. Tot nu toe hebben wij daar niet op gereageerd.

De EDL wil de media er graag op wijzen dat ons is geadviseerd het niet meer te tolereren dat wij, de EDL, in de toekomst, worden omschreven als, of gelinkt wordt aan “Extreem Rechts” zonder dat daar significant bewijs voor is(wat tot nu toe nog niemand heeft geleverd

Indien de media, van welke soort ook, de EDL refereert als  “Extreem Rechts” of associeert met negatieve of extreme termen zonder het leveren van sluitend bewijs en zonder de EDL in de gelegenheid te stellen zich te verdedigen, zoals ze verplicht zijn te doen volgens Press Complaints Commission (PCC) Editors' Code section 1-i and 1-ii (Accuracy) & Section 2, zullen wij ons genoodzaakt zien een officiële klacht in te dienen bij de PPC.

Omdat er onder de leden en sympathisanten van de EDL veel allochtonen, verschillende religies en seksuele voorkeuren zijn die willen opstaan voor het Engeland waar ze in willen leven is het omschrijven van deze mensen als “Extreem Rechts” niet juist, beledigend en ethisch verkeerd. De EDL heeft de verplichting te protesteren om hun supporters te verdedigen tegen deze beschuldigen en zal er tegen optreden.

Voor een gedetailleerde uitleg van de doelen en het beleid van de EDL verwijzen we naar ons gedetailleerde Handvest. http://englishdefenceleague.org/content.php?136-EDL-MISSION-STATEMENT

For Reference (please see original source for links):

Hieronder de definitie van “Extreem Rechts” wat te vinden is op Wikipedia (21 maart 2011):

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Far-right_politics&ol...

(Vertaald van de Engelse wikipedia pagina)

Extreemrechts, ook wel uiterst rechts, ultrarechts of rechts-radicaal,  zijn termen die gebruikt worden om de eigenschappen weer te geven van een persoon of groep personen die zich bevinden aan de uiterste rechterkant van het politieke spectrum. De termen worden vaak gebruikt  om aan te geven dat iemand een extremist is. De termen zijn door geleerden gebruikt in conflicterende manieren.

Uiterst rechtse politiek houdt meestal suprematisme in, een stroming die gelooft dat superioriteit en minderwaardigheid iets is dat geworteld is tussen individuen en groepen, en een volledig verwerpen van het concept van de sociale gelijkheid als een norm.

Uiterst rechts ondersteunt vaak segregatie; de verdeling van groepen die superieur zouden zijn ten opzichte van andere groepen die minderwaardig zijn. In de uiterst rechtse politiek komt gewoonlijk ook autocratie, nationalisme, racisme en vreemdelingenhaat voor.

De ideologieën waar uitersts rechts wordt gewoonlijk mee geassocieerd wordt bevatten fascisme, nazisme, ultra nationalisme, religieus extremisme of reactionaire ideologieën.

De term radicaal rechts refereert naar onderdelen van uiterst rechts die denkbeelden promoten die zeer conservatief zijn in traditionele links - rechts termen maar die wel beweren heersende instituten en gewoontes  te breken heersende instituten en gewoontes. De radicaal rechtsen hebben geen duidelijke structuur maar bestaan uit overlappende subculturen met diverse stijlen van retoriek, kleding en symbolen en hun verbintenis wordt tot stand gebracht door alternatieve systemen van communicatie.

Originele Link website EDL:

http://englishdefenceleague.org/content.php?255-Press-Release-EDL-I...

 

Seitenaufrufe: 104

Antworten auf diese Diskussion

Dearest, I think you should move this to European Archive, the Netherlands, because it's not German.

RSS

Page Monitor

Just fill in the box below on any 4F page to be notified when it changes.

Privacy & Unsubscribe respected

Muslim Terrorism Count

Thousands of Deadly Islamic Terror Attacks Since 9/11

Mission Overview

Most Western societies are based on Secular Democracy, which itself is based on the concept that the open marketplace of ideas leads to the optimum government. Whilst that model has been very successful, it has defects. The 4 Freedoms address 4 of the principal vulnerabilities, and gives corrections to them. 

At the moment, one of the main actors exploiting these defects, is Islam, so this site pays particular attention to that threat.

Islam, operating at the micro and macro levels, is unstoppable by individuals, hence: "It takes a nation to protect the nation". There is not enough time to fight all its attacks, nor to read them nor even to record them. So the members of 4F try to curate a representative subset of these events.

We need to capture this information before it is removed.  The site already contains sufficient information to cover most issues, but our members add further updates when possible.

We hope that free nations will wake up to stop the threat, and force the separation of (Islamic) Church and State. This will also allow moderate Muslims to escape from their totalitarian political system.

The 4 Freedoms

These 4 freedoms are designed to close 4 vulnerabilities in Secular Democracy, by making them SP or Self-Protecting (see Hobbes's first law of nature). But Democracy also requires - in addition to the standard divisions of Executive, Legislature & Judiciary - a fourth body, Protector of the Open Society (POS), to monitor all its vulnerabilities (see also Popper). 
1. SP Freedom of Speech
Any speech is allowed - except that advocating the end of these freedoms
2. SP Freedom of Election
Any party is allowed - except one advocating the end of these freedoms
3. SP Freedom from Voter Importation
Immigration is allowed - except where that changes the political demography (this is electoral fraud)
4. SP Freedom from Debt
The Central Bank is allowed to create debt - except where that debt burden can pass across a generation (25 years).

An additional Freedom from Religion is deducible if the law is applied equally to everyone:

  • Religious and cultural activities are exempt from legal oversight except where they intrude into the public sphere (Res Publica)"

© 2022   Created by Netcon.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service